Optagelse – dispensationsansøgning

Hvis du ønsker at have mulighed for at få tilbudt en studieplads til uddannelsen med start den 1. september, skal du senest den 15. marts kl. 12 indsende din dispensationansøgning ved at udfylde nedenstående formular og trykke på knappen “Submit”.

Modtager vi ikke din dispensationsansøgning rettidigt, deltager du ikke i optagelsesprocessen.


Dispensationsansøgninger kan ikke indsendes efter 15 marts kl. 12:00 middag.