Indberet brud på IT sikkerheden

Her kan du indberette eventuelle sikkerhedsbrud til skolens IT team. Hvis sikkerhedsbruddet også er et brud på persondataloven vil IT teamet hurtigst muligt informere skolens DPO for videre behandling.

Et sikkerhedsbrud er bla. en mistet telefon, computer,USB nøgle, tab af data ved uberettiget sletning, fejlagtig modtager på email, forsøg på hacking, altså alt der ikke er en del af den normale drift og routine i forhold til skolens IT.
Et sikkerhedsbrud kan også være et brud på persondataloven, men behøver ikke at være det. Hvis der ikke er persondata på den tabte USB nøgle er det sikkerhedsbrud, men hvis der er persondata på USB nøglen er det også et brud på persondataloven.

Arkitektskolen Aarhus er dataansvarlige for denne behandling af personoplysninger. Vi behandler de personoplysninger, som du selv giver os i forbindelsen med anmeldelsen (fx navn, adresse og mailadresse) til følgende formål:

  • identifikation af hvem der har indberettet et sikkerhedsbrud.
  • for at have mulighed for at kunne kvittere for anmeldelsen.
  • mulighed for at kunne tage kontakt ved behov for yderligere oplysninger/sagsbehandling.

Dine personoplysninger opbevares så længe hændelsen behandles og under den efterfølgende journalisering.
Du kan læse om dine rettigheder i Aarch’s privatlivspolitik.